Budgetbeheer ook wel inkomensbeheer genoemd. Wanneer er sprake is van een (tijdelijke) onbalans in de financiële situatie doordat er bijvoorbeeld een inkomensdaling is, kan door middel van budgetbeheer de balans weer teruggevonden worden.

Met budgetbeheer biedt OHARO Bewindvoering een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, om verschillende redenen ervoor kiezen dit niet zelf te doen. Budgetbeheer is qua werkzaamheden vergelijkbaar met die van bewindvoering maar dan zonder tussenkomst van de rechter.

Bij budgetbeheer geeft iemand OHARO Bewindvoering een volmacht en ondertekent een overeenkomst die OHARO Bewindvoering in staat stelt de financiële belangen te behartigen. Belangrijk verschil met beschermingsbewind is dat iemand volledig zeggenschap houdt over zijn financiën, en daarmee ook verantwoordelijk blijft. OHARO Bewindvoering biedt twee pakketten van budgetbeheer aan; namelijk Basis en Compleet.

Wat u bij budgetbeheer Basis kunt verwachten:
 • • Beheerrekening openen
 • • Betalen van de vaste lasten
 • • Restsaldo overmaken naar privérekening
 • • Maandelijks overzicht inkomsten en uitgaven mailen
 • • Budgetplan vaststellen met besparingstips
Wat u bij budgetbeheer Compleet kunt verwachten:
 • • Beheerrekening openen
 • • Betalen vaste en (gedeeltelijk) variabele lasten
 • • Wekelijks leefgeld overmaken naar privérekening
 • • Maandelijks overzicht inkomsten en uitgaven mailen
 • • Budgetplan vaststellen met besparingstips
 • • Aanvraag kwijtschelding heffingen en belastingen
 • • Aanvraag kindgebonden budget
 • • Aanvraag toeslagen en andere inkomensondersteunende regelingen
 • • Aanvraag bijzondere bijstand

Aanmeldformulier

Aanmelden