In onze complexe maatschappij volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Veel mensen hebben moeite overzicht te houden in hun geldzaken en hebben behoefte aan ondersteuning bij hun financiën. Oorzaken van deze behoefte en de mate waarin men ondersteuning verlangt kunnen erg uiteenlopen.

OHARO Bewindvoering is er voor iedereen die door omstandigheden tijdelijk of blijvend niet instaat is om zijn financiële belangen te beheren.

Familie

Als een familielid als gevolg van ouderdom of een beperking zelf niet in staat is om zijn of haar eigen geldzaken te beheren zal in eerste instantie hulp worden geboden door familie of vrienden. Er zijn gevallen waarbij dit niet mogelijk of wenselijk is. In deze gevallen kunt u zich voor bewindvoering of budgetbeheerder tot OHARO Bewindvoering wenden.

Sinds 1 januari 2014 kunnen familieleden tot aan vierde graad, bij de kantonrechter een verzoek tot onderbewindstelling indienen.

Instellingen en zorgverleners

Als hulpverlener, behandelaar, maatschappelijk werker of zorginstelling heeft u in de dagelijkse praktijk geregeld te maken met cliënten met een brede hulpvraag. Problemen met het regelen van geldzaken kan hier een onderdeel van zijn. De meeste cliënten ervaren stress door financiële problemen. Financiële zorgen kunnen herstel op andere vlakken in weg staan of zelfs tegenwerken. OHARO Bewindvoering kan deze zorg deels wegnemen zodat uw cliënt zijn energie kan steken in andere doelen.

Sinds 1 januari 2014 kan een instelling die cliënt verzorging of begeleiding biedt, bij de kantonrechter een verzoek tot onderbewindstelling indienen.